Fullt hus när Agenda 2030 debatterades under Almedalen

Fullt hus när Agenda 2030 debatterades under Almedalen

På den internationella mötesplatsen #Sverigeivärlden hade de globala målen en självklar plats. Bland annat arrangerade Sida kampanjen ”mitt mål” där profilerade svenskar valt sina favoritmål, och besökare kunde arrangera färgglada klossar och fotografera sig med målen. Läs mer om kampanjen här eller genom hashtaggen #mittmål.

De globala målen och Agenda 2030 debatterades också flitigt under veckan. Tillsammans med FN-förbundet, Dag Hammarskjöld-fonden och Concord anordnade UNDP två seminarier om agendan – ett om hur Sverige bör arbeta med den globalt, och ett om hur Sverige ska implementera den på hemmaplan.

20160706_094120

Mohamed Yahya från UNDP:s kontor i Addis Abeba var en av de som fotograferades under kampanjen #mittmål

Under det första seminariet deltog statssekreterare Ulrika Modéer, Linda Nordin, som är generalsekreterare på FN-förbundet och representant för Concords arbetsgrupp för Agenda 2030, och Parul Sharma, ordförande för den nationella delegationen för Agenda 2030 i Sverige.

Parul Sharma berättade om den nationella delegationens roll: ”Vi är inte en expertgrupp,” sade hon, ”och representerar inte specifika tematiska områden. Inte heller är vi regeringens delegation. Vi är hela Sveriges delegation och vårt uppdrag är att samordna, att vara spindeln i nätet när nu aktörer från alla sektorer och på alla nivåer ska påbörja implementeringen av agendan.”

Från publiken hördes röster om att det behövs konkreta insatser, inte mer samordning. ”Arbetet med agendan får inte bli ett enda långt grupparbete,” sade någon. Parul Sharma höll med och menade att arbetet måste vara specifikt och lösningsfokuserad, men att vi ännu befinner oss i ett tidigt stadium där samordning är en viktig aspekt.

I seminarium nummer två, samtalet som blickade inåt, medverkade Romiana Bikasha, Sveriges ungdomsrepresentant vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, Kenneth G. Forslund, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, Niklas Gustafsson, hållbarhetschef vid Volvo Group och Johan Kuylenstierna, chef vid tankesmedjan Stockholm Environment Institute.

För forskarvärlden är agendan inget nytt, menade Johan Kuylenstierna som har arbetat med hållbarhetsfrågor under lång tid. Kuylenstierna delade med sig av SEI:s arbete med att stötta implementeringen. Bland annat har man gjort en analys av målens 169 indikatorer, och kommit

Vi är hela sveriges delegation för Agenda 2030, sa Parul Sharma, delegationens ordförande.

Vi är hela sveriges delegation för Agenda 2030, sa Parul Sharma, delegationens ordförande.

fram till att 81 av dem är relevanta för oss här i Sverige (för den som vill veta mer finns hela SEI:s rapport här). Det finns alltså en hel del att arbeta med, även på hemmaplan.

Den privata sektorn har en självklar roll i implementeringen av de globala målen, men enligt Volvo Group’s representant Niklas Gustafsson måste företagen inkluderas på ett helt annat sätt än tidigare. ”Hittills har mycket handlat om att företag ska ge pengar till utvecklingsprojekt, och det är inte ett hållbart förhållningssätt till hur vi arbetar,” menade Gustafsson. Istället bör agendan integreras i företags affärsidé. ”Ta Indien, till exempel, ett land med 1,2 miljarder invånare. När det här landet ska ställa om till förnybar energi kommer det att behövas en och annan el-buss, och det är såklart intressant för oss.”

15 år går fort och panelerna var överens om att det behövs handgripliga insatser – och att det inte finns någon tid att förlora. Det är också viktigt att sprida kunskap om agendan, så att alla kommer med.

På Almedalens internationella torg diskuterades en mängd andra ämnen under veckan, bland annat FN:s framtid, exkludering som ett globalt problem och om, och hur världsfattigdomen verkligen kan utrotas. Här bidrog bland andra Mohamed Yahya, som är chef för UNDP:s regionala kontor i Afrika.

Alla seminarier på #Sverigeivärlden livestreamades och kan ses här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.