Årets FN-rapport om mänsklig utveckling handlar om arbetsmarknadens möjligheter och utmaningar

Årets FN-rapport om mänsklig utveckling handlar om arbetsmarknadens möjligheter och utmaningar

Den 14 december lanserades UNDP:s årliga rapport om utveckling i världen: Human Development Report. Varje år belyser rapporten en viss aspekt av utveckling, och i år handlar den om kopplingen mellan arbete och utveckling. Med arbete menas inte bara betalda tjänster; begreppet innefattar också obetalt hushållsarbete, volontärarbete, kreativt arbete, till och med slavarbete som är ett mycket stort – och delvis dolt – problem idag.

Human Development Report 2015: Work for Human Development lanserades samtidigt på en rad platser världen över. I Sveriges hölls ett öppet seminarium på Utrikesdepartementet i Stockholm. På plats för att inleda eventet var biståndsminister Isabella Lövin. Hon berättade att hon uppskattade hur UNDP år efter år kunde finna nya intressanta sätt att belysa utvecklingsfrågor på, så även i år. Att rapporten berör ett område som regeringen prioriterar – värdiga arbeten – var extra välkommet, sade hon vidare. Biståndsministern belyste också problemet med att tillväxt inte automatiskt skapar välstånd för alla; många gånger koncentreras istället rikedomar i samhällets översta skikt. För att komma till bukt med det behövs riktade åtgärder, menade Isabella Lövin.

Från UNDP deltog Assistant Secretary General Jens Wandel. Han förklarade att kärnan i rapporten kan förklaras med en fyrfältare där hörnen å ena sidan är hållbarhet, utveckling och å andra sidan är miljöförstöring och regression. Ett arbete är inte något gott per definition; det kan befinna sig varsomhelst inom detta spektrum. Därför är det oerhört viktigt att rikta insatser så att vi främjar hållbara, rättvisa och inkluderande arbeten – för alla. Här kan Agenda 2030 vara en nyckel. ”Det här är agendan vi har väntat på” sade Jens Wandel, ”om ingen ska lämnas på efterkälken måste vi söka upp de mest exkluderade och stötta dem där de är.” I det här arbetet är biståndet oumbärligt.

IMG_1034

Från vänster: Kristina Henschen, Union to Union, Jonas Borglin, Näringslivets Internationella Råd, Christina Båge-Friborg, Sandvik och Jens Wandel, UNDP.

Även fackrörelsen och näringslivet deltog lanseringen av årets Human Development Report. ”Det finns ingen motsättning mellan vad företag önskar, och vad så kallade utvecklingsländer behöver,” sade Christina Båge-Friborg, chef för hållbarhetsfrågor på Sandvik. ”Goda ekonomier tillåter företag att växa. Dessutom är det viktigt att medarbetare trivs, gör de inte det så trivs inte heller företaget som helhet.” Jonas Borglin, VD för Näringslivets Internationella Råd pratade om de Globala Målen och var tydliga med att det nu var dags att gå från ord till handling, men att alla har en särskild roll att spela. Näringslivet måste tillåtas göra det de är bra på: att konkurrera. Bara då kan de vassaste lösningarna komma fram inom exempelvis miljöteknik, menade Jonas Borglin.

Under lanseringen berördes ett antal allvarliga frågor som exempelvis skatteplanering, vilket innebär att företag undviker att betala skatt där de verkar. Jonas Borglin ser det som en komplicerad fråga som kräver övergripande åtgärder. Kristina Henschen, från fackförbundsorganisationen Union to Union, uttryckte oro över trenden av att arbetares rättigheter försvagas. Att sänka löner och frånta människor deras trygghet är inte rätt väg att gå, menade hon. Det gör hela samhället otryggt och kommer inte främja den integration och utveckling vi vill se på sikt.

Årets Human Development Report innehåller, förutom  en mängd information om arbetets roll för utveckling, också årets Human Development Index och en rad annan uppdaterad statistik om utvecklingen i världen.

Klicka här för att komma till rapportens press release, och för att läsa den i sin helhet.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.