Demokrati och de Globala målen

Idag, på den internationella demokratidagen, uppmärksammar vi vikten av demokratisk utveckling och en ökad inkludering av utsatta eller utestängda grupper, både på lokal, nationell och global nivå. Demokrati är en förutsättning för att alla världens länder ska kunna nå de Globala målen innan år 2030 och därmed avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, och lösa klimatkrisen. Eller som FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon uttrycker sig: ”Implementeringen av de Globala målen måste backas upp av ett starkt och aktivt civilsamhälle där även svaga och utelämnade lyssnas på.”

Processen som ledde fram till att de Globala målen antogs av 193 länder i FN:s Generalförsamling för snart ett år sedan har ofta beskrivits som en av de mest inkluderande och transparenta i FN:s drygt 70-åriga historia. Men för att världens länder ska ha en chans att uppnå de 17 Globala målen räcker det inte med en historisk global process. Vi måste även se till att samtliga invånare i alla världens länder får vara med och tycka till angående sitt eget lands nationella utveckling.

Det är viktigt att politiker runt om i världen lyssnar på sina invånare för att se till att så många röster som möjligt blir hörda när det kommer till nationella prioriteringar och målsättningar för uppfyllandet av de Globala målen. På så sätt är en fortsatt demokratisk utveckling inte bara ett viktigt mål i sig (Mål 16), utan även avgörande när det kommer till lokal förankring av och arbete med samtliga 17 mål. 

Läs mer om demokratins roll för en hållbar utveckling och uppfyllandet av de Globala målen här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.