Den öppna arbetsgruppen, OWG

Den öppna arbetsgruppen, OWG

Ett av de viktigaste resultaten från FN: s konferens om hållbar utveckling (Rio +20), som hölls i Rio de Janeiro i juni 2012, var överenskommelsen att inleda en process för att utveckla en uppsättning av mål för hållbar utveckling, post 2015 (SDGs).

Under Rio +20 definierades inga mål men medlemsstaterna enades om att målen skulle vara begränsade till antalet, ambitiösa och lätta att kommunicera.  De enades också om att målen på ett balanserat sätt ska inkorporera alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. Gruppen bildades i januari 2013 och bestod av 30 medlemsländer, däribland Danmark, Norge och Island. Sverige har även deltagit aktivt i processen. Sekretariatet för gruppen hölls av UNDP I New York.

I augusti 2014 lämnade den öppna arbetsgruppen in sitt förslag till generalförsamlingen om en ny global utvecklingsagenda. Förslaget innehöll 17 mål och 169 delmål.

 1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt
 2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
 4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning
 6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
 7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla
 8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder
 11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter*
 14. Bevara och hållbart nyttja hav och marina resurser för hållbar utveckling
 15. Skydda, återställa och främja en hållbar användning av terrestra ekosystem, hållbart förvalta skogar, bekämpa ökenspridning och stoppa och vända markförstöring och hejda förlusten av biologisk mångfald
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssytem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer
 17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utvecklin

Läs mer om OWG och ladda ner rapporten här!

 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.