Rensa

Kunskap och utveckling är svaren på den religiösa extremismen i Afrika, menar experter

Kunskap och utveckling är svaren på den religiösa extremismen i Afrika, menar experter

Måndagen den 7 mars hölls ett seminarium i Stockholm med talare från FN:s utvecklingsprogram, Utrikesdepartementet, fredsforskningsinstitutet SIPRI och organisationen Life and Peace Institute. Syftet var att hitta nya vägar för att motverka den religiöst rotade våldsamma extremismen i Afrika.

”Det vi ser är att den våldsamma extremismen har ökat lavinartat”, berättade Mohamed Yahya från UNDP:s regionala kontor i Addis Ababa, Etiopien. ”Sedan kriget mot terrorn startade har antalet offer för terroristattacker i Afrika gått från nästan noll till flera tusen per år. Det är alldeles uppenbart att vi behöver ett nytt sätt att förhålla oss till den här problematiken”

IMG_1463

Från vänster: Mohamed Yahya och Ozonnia Ojielo (UNDP), Dan Smith (SIPRI), Judy McCallum (Life & Peace Institute), Staffan Tillander (UD).

UNDP vill påbörja ett ambitiöst utvecklingsprojekt, där man närmar sig religiösa extremister, deras familjer och samhällen innan, under och efter att de blir medlemmar av grupper som Boko Haram och Al Shabaab. Att ge individer ekonomiska möjligheter och en alternativ världsbild kan vara viktiga komponenter för att vända den destruktiva utvecklingen på kontinenten. Men först, framhöll Mohamed Yahya, behövs kunskap. ”Vi måste vara ärliga och erkänna hur mycket det är vi inte vet”, sade han. ”De extrema ideologierna har funnits i flera hundra år, hur kommer det sig att människor dras till dem just nu? Vad får några individer att gå med medan andra stannar utanför? Det vet vi inte idag.”

Några svar kunde Dan Smith, Generaldirektör för SIPRI, ge. En studie i några av de mest populära rekryteringsområdena har nämligen visat att den gemensamma nämnaren för de som gick med i extremistgrupper var att dessa individer inte kände sig respekterade i någonting i livet.  Det bekräftar att militära insatser inte kan vara hela lösningen på den våldsbejakande extremismen i Afrika. Dan Smith pratade också om vägen ut ur extremistgrupper. ”Vi kan inte begära av människor att de ska ta sig ur sådana grupper om de inte har någonting på andra sidan”, sade han. ”Vi måste börja fundera kring hur vi kan stödja individer som vill lämna dessa grupper”.

Seminariet ‘Preventing and Responding to Radicalisation in Africa’ organiserades av UNDP och Dag Hammarskjöldfonden, som del av en seminarieserie. Se det i sin helhet här.