Fattigdomen i Afghanistan ökar – kan de Globala Målen hjälpa till att vända utvecklingen?

Fattigdomen i Afghanistan ökar – kan de Globala Målen hjälpa till att vända utvecklingen?

Afghanistan är ett av världens fattigaste och mest utsatta länder. 40 år av närmast oavbruten konflikt har lett till ett land i kris: hög arbetslöshet och en medellivslängd på dryga 45 år. Barnadödligheten är 275 per 1000 nyfödda barn, mödradödligheten är bland de högsta i världen och i landet finns bara en läkare per 5000 invånare. Enligt en undersökning som FN har gjort vill 4 av 10 afghaner lämna sitt land, och miljontals har redan gjort det.

Med de Globala Målen för hållbar utveckling skrev Afghanistan på för ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling. Hur ska det går till? Betyder målen något för ett så utsatt land och var ska de, och vi, börja för att vända den negativa spiralen av våld och fattigdom?

Den 13 maj fick Sverige besök från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, av Haoliang Xu, Assisterande Generalsekreterare och regionansvarig för Asien och Douglas Keh, landansvarig för UNDP:s arbete i Afghanistan. Under ett seminarium med den engelska titeln Implementing Agenda 2030 – Priorities and Challenges for Afghanistan diskuterade dessa utvecklingsexperter vägen framåt för Afghanistan. Deltog gjorde även Sverige ambassadör till Afghanistan, Anders Sjöberg och Krister Holm från Svenska Afghanistankommittéen, en svensk biståndsorganisation som varit på plats i landet sedan 1980.

Under seminariet sade Douglas Keh att vi först måste rannsaka oss själva. Åratal av stora summor biståndspengar har inte lett till förbättringar i Afghanistan, fattigdomen har inte minskat utan ökat. Vi måste därför göra oss redo att ställa om. Nu måste vi bort från biståndsberoendet och istället uppmuntra inhemska reformer som kan leva vidare och bära frukt på lång sikt.

De Globala Målen hör samman. Det är svårt att lyfta ut något som är viktigare än något annat, därför att det som gynnar det ena området också gynnar det andra. Men några saker är viktiga att börja med i Afghanistan, särskilt det som på engelska kallas för good governance, det vill säga ett bra samhällsstyre. Douglas Keh förklarar att en av anledningarna till den höga arbetslösheten är att nästan inga företag investerar i Afghanistan, och att anledningen till det är inte bara kriget, utan också den höga korruptionen. Företagare kan inte vara säkra på att deras kontrakt gäller. Det gör att de drar sig tillbaka, berättade Keh. Här har vi ett stort problem som vi måste komma åt.

2016-05-13 09.41.07

Solenergi kan bli avgörande för Afghanistans utveckling, menar UNDP:s expert Douglas Keh.

Andra områden som kan gynna utvecklingen i Afghanistan är energi. Just nu produceras – och konsumeras – en mycket liten mängd energi i Afghanistan. För att kunna expandera ekonomiskt måste det finnas tillgång på energi och den måste i sin tur vara miljömässigt hållbar. Lösningen kan vara solen!  Afghanistan har runt 300 soldagar per år, och här finns en enorm möjlighet att utveckla stora fält av solenergi, menar UNDP:s experter.

Utvecklingen i Afghanistan kommer inte att gå snabbt. Det är det heller ingen som förväntar sig. Men just nu går det åt fel håll, och det är en trend vi tillsammans måste vända. Vi måste ge hopp åt människor så att de vill stanna kvar  och bygga sitt hemland. Det var det viktigaste budskapet under seminariet.

Seminariet Implementing Agenda 2030 – Priorities and Challenges for Afghanistan var en del i UNDP och Dag Hammarskjölds seminarieserie #Implement2030. Om du vill se hela seminariet finns det på engelska här. Under sitt besök blev Haoliang Xu och Douglas Keh intervjuade av Dagens Nyheter. Läs intervjun här.

 

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.