FN:s högnivåpanel

FN:s generalsekreterare utsåg panelen i juli 2012. Den bestod av 27 företrädare på hög nivå från regeringar, det civila samhället och näringslivet. Ordförandeskapet för panelen delades mellan Ellen Johnson Sirleaf, Liberias president, Susilo Banbang Yudhoyono, Indonesiens president, och David Cameron, premiärminister i England. Den dåvarande svenska biståndsministern Gunilla Carlsson var den enda nordiska representanten i panelen.

Panelens arbete förlitade sig delvis på FN-systemets rapport ”Realizing the Future We Want for All”, Millenniedeklarationen, rekommendationer i slutdokumentet från hållbarhetskonferensen Rio +20 och den globala konsultationsprocessen. Panelen lämnade sin rapport till generalsekreteraren i maj 2013. Ban Ki-moon välkomnade att panelen betonat vikten av att agendan bör vara universell – det vill säga tillämplig i alla länder. Panelen betonade också vikten av att agendan bör genomsyras av partnerskap baserat på jämlikhet, samarbete och ömsesidigt ansvar.

  • Här kan du läsa rapporten i sin helhet!
×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.