Generalsekreterarens syntesrapport om post 2015-agendan

Generalsekreterarens syntesrapport om post 2015-agendan

Resultatet av den mest omfattande konsultation FN-systemet någonsin har åtagit sig presenterades i FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons sammanfattande rapport The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet som släpptes i december 2014. Rapporten innehåller de 17 mål och 169 delmål som den öppna arbetsgruppen nådde efter mer än ett års arbete. Sverige deltog aktivt i denna grupp.

Förslaget bygger på det arbete och de prioriteringar som uppstått genom 100 nationella samråd, 11 tematiska samråd och 7 miljoner direkta uttalanden från människor runt om i världen genom FN:s My World-undersökning. Det civila samhället, den privata sektorn och akademiker har alla bidragit till dagordningen som nu föreslås.

I rapporten skriver generalsekreteraren att 2015 erbjuder en unik möjlighet för världens ledare och människor att utrota fattigdom och förändra världen för att bättre möta mänskliga och ekonomiska behov samtidigt som miljön, fred och mänskliga rättigheter skyddas. Förslaget ger en ram som delar upp målen i sex fokusområden. Ramverket är tänkt som ett sätt att göra de många mål och delmålen lättare att kommunicera, genomföra och rapportera om. Dessa områden är:

  1. Värdighet: att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikheter
  2. Människor: att säkra hälsosamma liv, kunskap och inkluderande av kvinnor och barn
  3. Välstånd: att odla en stark, inkluderande och transformativ ekonomi
  4. Planet: att skydda vårt ekosystem för alla samhällen och för våra barn
  5. Rättvisa: att främja säkra och fredliga samhällen och starka institutioner
  6. Partnerskap: att katalysera eller vitalisera global solidaritet för hållbar utveckling

Läs generalsekreterarens rapport inför den nya utvecklingsagendan här.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.