Rensa

Högnivåbesök diskuterade Mål 16: Fred, säkerhet och starka institutioner

Högnivåbesök diskuterade Mål 16: Fred, säkerhet och starka institutioner

Agenda 2030: Linking development to peace, justice and strong institutions – What can we learn from the Colombian peace process? Så löd titeln på det frukostseminarium som UNDP och Dag Hammarskjöld-fonden anordnade den 15 oktober på Medelhavsmuséet i Stockholm.

Seminariets huvudperson och talare var ingen mindre än Fabrizio Hochschild, FN-chef (UN Resident and Humanitarian Coordinator) och UNDP:s representant i Colombia. Under FN:s flagga har Fabrizio Hochschild arbetat för fred och säkerhet i en rad konfliktområden: Serbien, Östtimor, Kosovo och nu Colombia.

Under seminariet gav Fabrizio Hochschild sin analys av den Colombianska fredsprocessen, där många hoppas att den över 50-åriga konflikten snart ska få ett slut. Fredsförhandlingarna är verkligen banbrytande, såhär långt har man aldrig kommit tidigare, berättade han. Men det är en skör situation, även om fredsförhandlingarna skulle lyckas återstår en rad utmaningar för att landet inte ska återgå i den så djupt rotade cykel av klyftor, korruption och våld som det befinner sig i. Att vinna gehör för fredsförhandlingarna i det kommande valet är en sådan utmaning, att stödja återanpassningen av ex-kombattanter är en annan.

Under morgonen pratade Hochschild även om Agenda 2030 mer allmänt.  Mål 16 – Fred, rättvisa och starka institutioner – ser han som det allra mest innovativa. Agendan nämner inte mänskliga rättigheter specifikt, sade Hochschild, men den andas dem. Korruption, svaga institutioner och djupa samhälleliga klyftor är sådant vi måste arbeta med för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

Nästa seminarium i UNDP och Dag Hammarskjöld-fondens Agenda2030-serie kommer att beröra miljöfrågor och ges i samband med klimattoppmötet i Paris.