Majoriteten av världens människor ser ett nödläge för klimatet

Majoriteten av världens människor ser ett nödläge för klimatet

Resultaten av ’Peoples’ Climate Vote’ ­ ­­– världens största opinionsundersökning om klimatförändringar har precis släppts. Siffrorna visar hur vanliga människor tänker om klimatet och framtiden. 64% av de tillfrågade anser att klimatförändringarna är en global nödsituation, trots den pågående COVID-19-pandemin.

Undersökningen, som omfattar 50 länder som utgör över hälften av världens befolkning, lanserades för ett år sedan av FN:s utvecklingsprogram UNDP tillsammans med Oxfords universitet. I många av de deltagande länderna är detta första gången någonsin som en storskalig opinionsundersökning har genomförts som rör just klimatet. 2021 är ett avgörande år för åtgärder för klimatet, viktiga förhandlingar kommer att äga rum vid FN:s nästa klimattoppmöte i november i Glasgow – COP26.

Annonsering via mobilspelsnätverk har dessutom gett undersökningen stor spridning hos unga. Resultaten omfattar åsikter från över en halv miljon unga under 18 år. Trots att ungdomar en enormt viktig och aktiv målgrupp i klimatfrågan tillfrågas de dessvärre sällan om sina åsikter om åtgärder på grund av att de i många länder ännu inte är röstberättigade.

Deltagarna i undersökningen tillfrågades om de ansåg att klimatförändringarna är en global nödsituation och om de stödde arton viktiga klimatåtgärder inom sex områden: ekonomi, energi, transport, mat & jordbruk, natur och mänsklig trygghet. Resultaten visar att människor ofta vill ha mer omfattande klimatåtgärder som går längre än dagens klimatarbete. Klimatåtgärder har ett brett stöd enligt studien. De mest populära klimatåtgärderna var att bevara skog och mark (54% stöd från allmänheten), mer sol-, vind- och förnybar energi (53%), användning av klimatvänliga jordbruksmetoder (52%) och investeringar i mer hållbara företag och jobb (50%).

I åtta av de tio deltagande länderna med högst utsläpp från energisektorn stödde till exempel majoriteten av deltagarna mer förnybar energi. I fyra av de fem länderna med de högsta utsläppen från markanvändning, och tillräckligt med uppgifter om policy-preferenser, fanns ett majoritetsstöd för att bevara skog och mark. Nio av de tio mest urbaniserade länderna stödde ökad användning av elbilar och bussar eller cyklar.

”Undersökningen – den största någonsin om den allmänna opinionen om klimatförändringar – har visat oss att mobilspelsnätverk inte bara kan nå många människor, men kan även engagera olika människor i en varierad grupp länder. Peoples’ Climate Vote är en skattkista full av information om den allmänna opinionen som vi aldrig sett förut. Erkännandet av klimatförändringar som en global nödsituation är mycket mer utbrett än vad vi tidigare trott. Vi ser även att de flesta vill ha mycket mer omfattande klimatåtgärder” – Professor Stephen Fisher på Sociologiska institutionen vid Oxfords universitet.

Undersökningen visar hur det finns en direkt koppling mellan personers utbildningsnivå och deras krav på klimatåtgärder. Ett mycket högt erkännande av klimatkrisen återfinns bland människor med universitets- eller högskoleutbildning i alla länder, från låginkomstländer som Bhutan (82%) och Demokratiska republiken Kongo (82%) till höginkomstländer som Frankrike (87%) och Japan (82%).

När det gäller ålder svarade personer under 18 år i större utsträckning än äldre människor att klimatförändringar utgör en nödsituation, men andra åldersgrupper låg inte långt efter vilket visar hur allmän denna uppfattning har blivit. Fördelningen visar att 65% av personer i åldern 18–35 år ansåg att klimatförändringarna utgör en nödsituation, 66% i åldern 36–59 år och 58% av de över 60 år.

Vill du veta mer? Läs mer om rapporten på Dagens Nyheter eller lyssna in på ett repotage i Vetenskapsradion. Gå till undersökningen via spelet som heter Mission 1.5. Detaljerade resultat finns i denna rapport från UNDP.

 

Tillägg om resultaten:

Den procentandel av befolkningen som uppskattas stödja en viss klimatåtgärd indikerar inte att andelen som inte stödde den nödvändigtvis är emot den. Att inte stödja en klimatåtgärd kan också bero på likgiltighet gentemot den.

Landsresultaten visar vad människor som fysiskt befinner sig i ett visst land har för åsikter. De är inte representativa för vad medborgare i ett visst land tycker. Till exempel är de representativa inte för vad svenskar tycker, utan för vad människor som befinner sig i Sverige tycker.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.