Logotyper Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Här hittar du svenska logotyper för Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, fria att använda. De engelskspråkiga versionerna av loggorna hittar du här: globalgoals.org.

Om du är osäker på hur du får använda och redigera loggorna så hittar du riktlinjer för detta här.

Dessa logotyper är endast avsedda för digitalt bruk. Logotyper för tryck kommer under 2019.

Loggorna är framtagna av The New Division.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.