Logotyper Mål 12– Hållbar konsumtion och produktion

Här hittar du svenska logotyper för Mål 11 – Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, fria att ladda ned och använda i informativa och icke-kommersiella syften.

Hur får jag använda logotyperna för Globala målen?

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.