Rensa

Logotyper Mål 12– Hållbar konsumtion och produktion

Här hittar du svenska logotyper för Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, fria att använda. De engelskspråkiga versionerna av loggorna hittar du här: globalgoals.org.

Om du är osäker på hur du får använda och redigera loggorna så hittar du riktlinjer för detta här.

Dessa logotyper är endast avsedda för digitalt bruk. Logotyper för tryck kommer under 2019.

Loggorna är framtagna av The New Division.

Logotyp Delmål 12.1

Logotyp Delmål 12.2

Logotyp Delmål 12.3

Logotyp Delmål 12.4

Logotyp Delmål 12.5

Logotyp Delmål 12.6

Logotyp Delmål 12.7

Logotyp Delmål 12.8

Logotyp Delmål 12.A

Logotyp Delmål 12.B

Logotyp Delmål 12.C