Logotyper Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Här hittar du svenska logotyper för Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, fria att använda. De engelskspråkiga versionerna av loggorna hittar du här: globalgoals.org.

Om du är osäker på hur du får använda och redigera loggorna så hittar du riktlinjer för detta här.

Dessa logotyper är endast avsedda för digitalt bruk. Logotyper för tryck kommer under 2019.

Loggorna är framtagna av The New Division.

Uppdaterades senast den 15 september 2020

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.