Nominera till UNDP:s vårgala – En målmedveten kväll

Nominera till UNDP:s vårgala – En målmedveten kväll

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. I Sverige vill vi mobilisera kraft, ledarskap och partnerskap för att driva utvecklingen framåt, och i synnerhet arbetet med att uppnå de Globala målen! Den 17 april 2018 anordnas för första gången UNDP:s vårgala: En målmedveten kväll – för att lyfta det arbete som görs för Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande.

Ta chansen och nominera de initiativ som du tycker ska vinna!

Priser kommer att delas ut i fem kategorier:

  • Bästa kommunikationPriset går till det initiativ som genomfört den mest kreativa och effektiva kommunikationsaktiviteten för att öka medvetenhet och kunskap om de Globala målen.
  • Bästa innovationPriset går till det initiativ som bäst bidrar till de Globala målens genomförande genom uppfinningsrik och nytänkande teknik, arbetssätt, tjänst eller produkt.
  • Bästa partnerskapPriset går till det initiativ som på det mest verkningsfulla sätt sammanför olika aktörer i samhället för att främja och accelerera genomförandet av de Globala målen.
  • Bästa inkluderingGlobala målens ledord är: Leave no one behind. Priset går till det initiativ som bäst bidragit till att stärka och inkludera en eller flera utsatta eller marginaliserade grupper i samhället.
  • Bästa engagemangPriset går till den individ som på ett inspirerande sätt visat ett brinnande personligt engagemang och handlingskraft i arbetet med att sprida kunskap om de Globala målen eller på annat sätt bidragit till Globala målens genomförande.

Nomineringen är öppen mellan den 24 januari och den 7 februari. ill du nominera ett initiativ? Gå till nomineringsformuläret!

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.