Nu lanseras Goal Tracker – ny digital plattform for Agenda 2030

Nu lanseras Goal Tracker – ny digital plattform for Agenda 2030

Världens ledare har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppnås 2030. Hur väl följer Sverige åtagandena i 2030 Agendan? Kommer Sverige att uppnå målen och delmålen fram till 2030? Utforska genomförandet av Agenda 2030 i Sverige genom den nya verktyget Goal Tracker.

Goal Tracker Sweden är en banbrytande digital plattform som gör det möjligt för dig att lära dig om och utforska implementeringen av Agenda 2030 i Sverige. För att bygga en bättre framtid måste vi förstå var satsningar behövs göras. Goal Tracker Sweden ger dig möjlighet att på ett intuitivt och lätt tillgängligt sätt förstå statistik kopplat till de globala målen, nedbrutet per geografi, kön och ålder.

Ta reda på var framsteg görs och var utmaningarna finns inom Agenda 2030! Goal Tracker Sweden gör detta enkelt för användare genom att visualisera den statistik som SCB rapporterar på genom sin nationella indikatorlista och statistikdatabas.

Goal Tracker Sweden har utvecklats av Data Act Lab med stöd av Sida.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.