Ny rapport mäter Afrikas framsteg mot de Globala målen

Ny rapport mäter Afrikas framsteg mot de Globala målen

Africa Sustainable Development Report 2017: Mätning av Afrikas framsteg mot de Globala målen.

Rapporten är den första som mäter Afrikas framgång i implementeringen av Agenda 2030 och Agenda 2063 samtidigt. På samma vis som Agenda 2030 är världens globala strategi för hållbar utveckling, är Agenda 2063 det primära ramverket för hållbar utveckling på den afrikanska kontinenten. Ramverket lägger grunden för Afrikas socioekonomiska utveckling under de kommande 50 åren.

Rapporten identifierar både möjligheter och utmaningar i samband med genomförandet av agendorna och rekommenderar åtgärder för att påskynda utvecklingen. Ett av de viktigaste bidragen i studien är att den fastställer en utgångspunkt för framtida mätning av utvecklingens framsteg. Rapportens omfattning och analytiska djup är något begränsad på grund av bristen på adekvat data, särskilt när det gäller indikationer relaterade till demokrati och styrelseformer, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Att stärka det statistiska systemet på kontinenten är avgörande för att genomförandet av de Globala målen och Agenda 2063, eftersom det betonar en så kallad bevisbaserad politik. Uppdelningen av data efter ålder, kön, inkomst och geografiskt läge är nödvändigt för att ge mer målinriktat stöd till de grupper som riskerar att halka efter i utvecklingsprocessen.

Rapporten visar att fattigdomsbekämpning i Afrika går långsamt trots ökad ekonomisk tillväxt. Den extrema fattigdomen har endast gått ner 15 procent på 23 år, kvinnor och unga är särskilt utsatta. Bland de som arbetar bidrar brist på anständiga jobb och välfärd till ökad fattigdom. Omkring 60 procent av arbetstillfällena i Afrika anses vara sårbara. Mindre än en procent av arbetslösa får socialt stöd, och endast 19 procent av omfattas av nationella välfärdssystem (med undantag för den Nordafrikanska regionen).

Samtidigt utgör den dramatiska ökningen av tillgång till mobilnät enorma möjligheter till nya jobb, vilket stärker den sociala och ekonomiska integrationen i Afrika. Från 2010 till 2015 ökade andelen personer som omfattas av 3G-mobilnät från 25 till 65 procent. Olika åtgärder har gjort det möjligt för marginaliserade grupper att nu ha tillgång till bank och andra finansiella tjänster, samt mobilkonton. Den här trenden kan stimulera entreprenörskap bland utsatta grupper och främja en inkluderande och hållbar tillväxt.

Ett framgångsrikt genomförande av de Globala målen och Agenda 2063 kräver ett integrerat tillvägagångsätt inom alla offentliga sektorer, samt samarbete med den privata sektorn och civilsamhället.

Lär hela rapporten här.

Rapporten är ett samarbete mellan FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Kommissionen för den Afrikanska Unionen (AUC), FNs ekonomiska kommission för Afrika (ECA) och den Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB).

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.