Ny utvecklingsagenda – ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida för den globala utvecklingsagendan! Vi på UNDP har under de senaste åren haft privilegiet att driva hemsidan www.millenniemålen.nu, som med stor framgång nått ut till svenskar som sökt information om millenniemålsagendan och FN:s arbete för en bättre värld. I september i år kommer världens ledare att anta en ny hållbar utvecklingsagenda som ska få ta över stafettpinnen efter millenniemålen.

Processen att utveckla den nya agendan har pågått de senaste tre åren och varit den mest inkluderande konsultationsprocessen någonsin. Alla världens länder har deltagit såväl som privatsektor, civilsamhälle och individer från världens alla hörn. Den nya utvecklingsagendan är en prioriterad del i UNDP:s arbete och vi har bland annat bidragit genom vår samordnande roll inom FN-systemet, genom tekniska konsultationer och genom att stå värd för ett antal viktiga forum där regeringar och civilsamhälle förhandlat och presenterat sina förslag till den nya agendan.

Idag har vi ett första utkast till nya hållbarhetsmål, bestående av 17 mål och 169 delmål för en bättre värld för alla! De 17 målen innefattar att helt utrota fattigdom och hunger, att säkerställa hälsa och att inte bara ge tillgång till utbildning utan även kvalitativ utbildning. Den innehåller även mål om vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, full sysselsättning och anständigt arbete för alla, motståndskraftig infrastruktur och innovation, minskad ojämlikhet inom och mellan länder, säkra städer, hållbara konsumtions- och produktionsmönster, bekämpa klimatförändring, bevara marina resurser och biologisk mångfald, bygga starka inkluderande institutioner och sist att stärka verktyg och medel för genomförande. Med andra ord är det en väldigt allomspännande agenda som täcker in det mesta som millenniemålsagendan innehåller och lite till. När man tidigare talat om att halvera talar vi nu om ”getting to zero”.

Idag, när vi lanserar den nya hemsidan, är det 174 dagar kvar till millenniemålen går ut och de nya målen tar vid. Vi hoppas att ni kommer finna artiklarna och informationen på den här sidan användbar!

Med vänliga hälsningar

Camilla Brückner signature

Camilla Brückner

Chef för UNDP:s nordiska kontor i Köpenhamn

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.