UNDP:s informatörsnätverk är månadens världsförbättrare!

UNDP:s informatörsnätverk är månadens världsförbättrare!

Månadens världsförbättrare i december är UNDP:s informatörsnätverk, som består av drivna unga människor som vill förändra världen till det bättre. Genom föreläsningar, presentationer och workshops sprider informatörerna kunskap om Globala målen och UNDP runtom i Sverige till såväl skolor som företag och organisationer.

– Att engagera mig för hållbar utveckling har gett mig så otroligt mycket kunskap, utveckling och glädje, samtidigt som jag genuint tror att mitt och andras engagemang behövs för att nå en mer hållbar värld, säger Kristina Berglund, en av informatörerna.

UNDP:s informatörsnätverk startade i början av 2017 och informatörerna har sedan dess föreläst för över 3100 personer, från Boden i norr till Malmö i söder.Heleen De Goey har imponerats av det stora intresse som hon möter vid sina presentationer.

– Som informatör träffar jag många olika människor, från olika städer och verksamheter, som jag annars inte hade träffat. Man inser att det finns många som vill bidra till en hållbar utveckling och att ingen är ensam i detta!

Tack vare de drivna ungdomar som ideellt engagerar sig som UNDP:s informatörer för Globala målen har omkring 80 skolor, företag och organisationer fått mer kunskap om målen och hur de kan koppla det till sin verksamhet. Ingrid Berglund, informatör, påpekar den skillnad som informatörerna gör genom att informera och sprida kunskap.

– Jag tror att kunskapsspridning är en av förutsättningarna för genomförandet av agendan, det är en av anledningarna till varför jag valde att engagera mig för Globala målen.

Trots de många utmaningar världen står inför och de höga mål som satts upp med Globala målen, är informatörerna optimistiska och uppmanar till handlingskraft.

– Vi har nått en punkt i historien där det inte räcker med att vi blir upprörda över någon rapport, delar den på sociala medier och sedan fortsätter med våra liv. Globala målen är de mest ambitiösa mål som världen någonsin enats om och om inte våra ledare vågar vara ambitiösa så tänker jag vara det, säger Johanna Caminati, informatör.

Viktoria Piirainen, även hon informatör, instämmer och fortsätter:
– I förhållande till de stora samhällsutmaningar vi står inför är det lätt att känna sig liten i världen. Känslor av oro och hopplöshet inför framtiden blir dock mycket lättare att hantera om man omvandlar dem till handlingskraft.

För att Globala målen ska uppnås, krävs det att alla delar i samhället är med och bidrar. Informatörerna lyfter betydelsen av ungas engagemang i hållbarhetsfrågor.

– 1,8 miljarder människor är mellan 10 och 24 år. Det är kommande generationer som kommer bli påverkade av hur nästkommande år utvecklas. Många unga är oroliga för framtiden och därför måste vi använda våra röster och aktivt jobba för en förändring, påpekar Sana Pirot.

– Låt inget stoppa dig, det finns otroligt många sätt att engagera sig på, avslutar Gabriella Christenson.

×
Blir världen bättre

Blir världen bättre?

Nu lanseras en digital kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.