Vad tänker vi om framtiden? 10 insikter från 1 miljon människor

Vad tänker vi om framtiden? 10 insikter från 1 miljon människor

Sedan andra världskriget tog slut 1945 har FN arbetat för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld. I år fyller världesorganisationen 75 år och Generalsekreterare Antonio Guterres inledde firandet med att lansera en global dialog med människor om deras förhoppningar och rädslor inför framtiden: UN75 – The Future We Want, The UN We Need.

Över en miljon människor har hitills gett sin röst och deltagit i konversationen. Deras svar ger en unik inblick i hur människor från världens alla hörn tänker kring globala utmaningar, FN och framtiden. De visar även hur världen inte är så delad som vi kanske tror.

10 insikter:  

# 1 – Oavsett region, ålder och social grupp var människor i stort sett enade: förbättrad tillgång till grundläggande tjänster så som sjukvård, rent vatten, sanitet och utbildning är prioriteringar under den pågående pandemin.

# 2 – Nästa huvudprioritet är större internationell solidaritet och ökat stöd till de som drabbats allra hårdast av pandemin. Detta inkluderar att ta itu med fattigdom, ojämlikhet och återuppbygga en mer inkluderande ekonomi.

# 3 – Trots att hälsa är av våra svåraste utmaningar just nu är människor hoppfulla om förbättring. De tror även att vi kommer se en ökad tillgång till utbildning en förbättring av kvinnors rättigheter.

# 4 – När man blickar framåt är de flesta är oroliga för effekterna av klimatförändringar. Vår oförmåga att stoppa klimatkrisen och miljöförstöringen betraktas som den mest överväldigande rädslan inför framtiden.

# 5 – Andra viktiga prioriteringar inför framtiden är att säkerställa större respekt för mänskliga rättigheter, lösa konflikter, bekämpa fattigdom och minska korruption.

# 6 – Vad gäller framtiden tenderar yngre deltagare och människor i utvecklingsländer att vara mer optimistiska än de som är äldre eller som bor i mer utvecklade länder.

# 7 – 87% anser att internationellt samarbete är viktigt för att hantera dagens utmaningar och majoriteten anser att corona-krisen har gjort det internationella samarbetet ännu mer angeläget.

# 8 – Sex av tio tycker att FN har gjort världen till en bättre plats och 74% anser att FN är ”väsentlig” för att hantera framtida utmaningar. De områden som FN uppfattas bidra mest till är att upprätthålla mänskliga rättigheter och att främja fred. Samtidigt ser över hälften FN som något som sker långt borta från deras liv och att de inte vet mycket om organisationen.

# 9 – En majoritet uppmanar FN till att bli mer inkluderande av det civila samhället, kvinnor, ungdomar, utsatta grupper, städer och lokala myndigheter, företag, regionala organisationer och andra internationella organisationer.

# 10 – Många vill att FN ska förnyas, ha ett starkare ledarskap och med större kraft utöva sin moraliska auktoritet för att upprätthålla FN-stadgan. Människor efterfrågar även ökad ansvarsskyldighet, transparens och effektivitet.

Rapporten går att läsa i sin helhet på un.org. Läs mer om hur FN firar 75 år på un.org/un75

 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.