För lärare

Blirvärldenbättre.se är framtagen för att ge ungdomar verktyg för att enklare förstå utvecklingen i världen. Den här lärarhandledningen innehåller övningar som gör det lättare för dig som lärare att integrera materialet i undervisningen.

Övningarna är förankrade i Skolverkets allmänna mål för gymnasieskolan och passar specifikt för ämnena samhällskunskap, geografi, historia, religion och teknik.

Välj ett tema nedan för att hitta konkreta övningar och låt dina elever öka sin kunskap om global utveckling!

Om syftet med materialet

+ -

Det pedagogiska materialet i den här lärarhandledningen är kopplat till blirvärldenbättre.se och syftar till att ge elever:

  • Fördjupad förståelse för mänskliga rättigheter och miljö.
  • Fördjupad förståelse för Agenda 2030.
  • Idéer kring vad elever kan göra för att påverka en hållbar utveckling i positiv riktning.

Kopplingen till skolans styrdokument

+ -

Innehållet är väl förankrat i Skolverkets allmänna mål för gymnasieskolan, där det till exempel uttrycks:

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildning ska gestalta och förmedla.” (Gy 11)

I flera ämnen i kursplanerna på gymnasiet finns dessutom stöd för att arbeta med mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, särskilt för lärare som undervisar i Samhällskunskap 1–3, Svenska 1–3 samt Retorik och Skrivande, Geografi 1–2, Religionskunskap 1–2, Naturkunskap 1b-2, Företagsekonomi 1 och specialisering. Materialet kan också ingå i valbara kurser som Internationell ekonomi och Internationella relationer.

De pedagogiska övningarna är utformade för att kunna användas i ämnesövergripande undervisning och för gymnasiearbetet (särskilt de fördjupade diskussionerna) Övningarna tar sin utgångspunkt i läroplanen och varje övning beskrivs utifrån syfte, metod och tid för att du som lärare snabbt ska kunna få en överblick av innehållet. Övningarna är varierande för att möjliggöra olika lärostilar och tidsramar, en del är introducerande och andra mer omfattande.

Vidare talar läroplanen om vikten av att identifiera sig med andra människor utanför Sverige och ge eleverna ökad empati, något som också UNDP vill bidra till:

“Skolan ska också främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Läroplanen säger att: ”… ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.”

Skolverket betonar dessutom fem saker som lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av, och som stämmer väl överens med vad UNDP också vill uppmuntra till:

  • Demokratiska arbetssätt
  • Kritiskt tänkande
  • Ämnesövergripande samarbeten
  • Mångfald av pedagogiska metoder
  • Delaktighet och inflytande från eleverna

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.