Hur ska arbetet med Globala målen följas upp?


Hur ska arbetet med Globala målen följas upp?

FN har tagit fram drygt 230 indikatorer för att mäta resultatet för Globala målen på global nivå. Alla medlemsländer är själva ansvariga för att ta fram nationella indikatorer och metoder för att följa upp arbetet. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som på uppdrag av regeringen samordnar den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 och Globala målen. Här kan du läsa mer om SCB:s arbete för att mäta Sveriges arbete inom Globala målen.

SCB:s ansvar handlar både om att följa upp de globala indikatorer som FN beslutat om och om att följa upp det 50-tal nationellt anpassade indikatorer som tagits fram av SCB i samarbete med andra svenska myndigheter och civilsamhället.

Varje medlemsland i FN får själva välja om de vill rapportera sitt arbete för att nå målen vid FN:s årliga högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Sverige lämnade in sin första rapport under HLPF i juli 2017 och planerar även lämna in en rapport på HLPF i juli 2021. Här kan du läsa mer om Sveriges rapportering på HLPF.

« Se alla frågor och svar

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Du kan läsa mer i vår policy gällande cookies.