Rensa


Hur ska arbetet med Globala målen följas upp?

2017-10-04
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

FN har tagit fram 230 indikatorer för att mäta resultatet för Globala målen på global nivå. Varje land ska i sin tur ta fram nationella indikatorer och metoder för att mäta arbetet. För Sveriges del är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som kommer att få ett uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer.

Varje medlemsland i FN får själva välja om landet vill rapportera sitt arbete för att nå målen vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), som hålls i New York varje år. Sverige lämnade in sin första rapport under HLPF i juli 2017.

« Se alla frågor och svar