Rensa

Hur får jag använda logotyperna för Globala målen?

Hur får jag använda logotyperna för Globala målen?

Logotyperna för Globala målen, både huvudmålen och delmålen, får användas separata eller tillsammans i sina oförändrade former för alla informationsspridande syften av dem som vill. Logotyperna får alltså inte redigeras i vare sig text eller färg eller användas för kommersiella syften.

För specifika riktlinjer kring hur logotyperna får användas och vissa undantag  logotyperna får användas för kommersiella ändamål, se fullständiga riktlinjer här.

Du kan ladda ned Globala målens logotyper här.

« Se alla frågor och svar

Vi skickar emellanåt ut nyheter, material och information till olika målgrupper. För att ta del av detta, låt oss veta vilken målgrupp du tillhör, dina kontaktuppgifter samt om du godkänner att vi kontaktar dig i framtiden.